MORAVSKÁ NOVÁ VES

Vinařství Košutovi M&M

Vinařství je pro nás hobby. Práce ve vinohradě nás provázela už od dětství a postupně se stala přirozenou součástí našich životů. Časem jsme tak od otce převzali odpovědnost za malou rodinnou vinici...

VINAART

VINAART, moderní vinařství Michala Uhra, zabývající se jak pěstováním vinné révy, tak výrobou kvalitních přívlastkových vín. Název firmy obsahuje to, o co mladý vinař usiluje, vidět víno jako umění....

Vinařství Glosovi

Jsme rodinné vinařství, které obhospodařuje 6 ha vinic ve viničních tratích Vinohrady a Stará hora, ve vinařské oblasti Morava. Specializujeme se na produkci vysoce kvalitních přívlastkových vín,...

Vinařství JEŽKOVÁ

Jsme rodinné vinařství s tradicí sahající až do roku 1862. Naše vinařství se nachází v nejjižnějším cípu Jižní Moravy v malebné vesnici Moravská Nová Ves ( mezi Hodonínem a Břeclaví )....

Nešpor & Rajský s.r.o.

Naše vína nejsou výtvorem moderních přípravků a technologií, ale výtvorem zdejšího podnebí, půdy a vlastních vinic. Klademe důraz na biodynamické pěstování původních odrůd bez chemie. Používáme...

Vinařství Tomanovi

Ivana Fic Tomanová - jsem maminkou dvou dětiček, díky mému muži mám příjmení Fic, které patří ke mně od roku 2013. Starám se o naše hosty, ubytování a sklepy. S radostí, ale momentálně jen...

RODINNÉ VINAŘSTVÍ KOŠUT

Naše vinařství působí na jihu Moravy ve vinařské podoblasti Slovácké, v regionu Podluží, kde vyrábíme víno a pěstujeme révu vinnou ve vinařských obcích Moravská Nová Ves a Prušánky se starou...

MORAVSKÁ NOVÁ VES

Moravská Nová Ves je jednou z největších obcí Moravského Slovácka. Nachází se v národopisné oblasti zvané Podluží, v rovině mezi městy Břeclaví a Hodonínem. Obec leží v nejjižnějším cípu Moravy, u hranic se Slovenskem a do Dolního Rakouska je coby kamenem dohodil.

Městys od hranic se Slovenskem, kterou tvoří řeka Morava, lemuje lužní les. Ten je součástí biosférické rezervace Dolní Morava. Tímto mezinárodním označením ocenilo UNESCO kvalitu zdejšího přírodního prostředí.

V široké nivě řeky Moravy, kterou rovněž protéká řeka Kyjovka, se kdysi pod Moravskou Novou Vsí rozkládaly louky. Dnes jsou z větší části rozorané. V nedaleké minulosti v tomto prostoru vzniklo intenzivní těžbou štěrkopísku jezero o rozloze asi 120 hektarů.

Převážnou část katastru obce tvoří intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina. Její součástí je i více než 130 hektarů vinic. Moravská Nová Ves patří mezi největší vinařské obce vinařské podoblasti Slovácká. Už na pečetidle obce byl používán vinařský symbol – révový keř na kůlu, který má po stranách vinařské nože. Obec registruje přes 340 vinařů a drobných pěstitelů vinné révy. K obci patří přes 170 vinných sklepů.

Vinařství a folklorní tradice jsou neoddělitelnou součástí života obce. Živý folklor a lidové tradice jsou kulturním dědictvím zdejšího kraje.

Moravská Nová Ves leží na trati druhého železničního koridoru Břeclav – Přerov. Cesta autem z Moravské do Brna trvá asi třicet minut, do Vídně a Bratislavy hodinu.


(zdroj oficiální web obce)

Internetové stránky obce

Internetové stránky Vinařského spolku Moravská Nová Ves