LUŽICE

Rodinné vinařství Maršálek

Naše malé vinařství čítá půl hektaru vinic (což je asi 2000 hlav), dva sklepy, tři páry rukou dospělých a tři páry rukou dětských. K tomu píle, úcta k tradici a péči o krajinu, radost z úspěchů a...

VINAŘSTVÍ AMBROŽ

Jsme malé vinařství navazující na rodinnou tradici, která sahá do 19. století. Hospodaříme na necelých 2ha vinic v katastru obce Lužice, vinařské trati Kratiny. Díky lehkým černozemím s vysokým...

LUŽICE

Obec Lužice leží v úrodné krajině jižní Moravy, obklopena višňovými, broskvovými a jabloňovými sady a úrodnými vinicemi, 4 km jihozápadně od města Hodonína. Katastrální území obce má rozlohu 752 ha, 543 ha zabírá zemědělská půda.

K podzemnímu bohatství patří naleziště ropy, zemního plynu a lignitu. Název obce se odvozuje od četných vodních ploch, které se zde v dávných dobách rozlévaly (louže, luže).
Dominantou obce je kostel. Byl dostavěn v roce 1874 (před tím byla obec přifařena do Mikulčic) a je zasvěcen velkomoravským věrozvěstům Cyrilu a Metoději. Nejstarší doložená písemná zmínka o obci je z roku 1250.

Obec Lužice spadá do Podluží – jednoho z nejmalebnějších národopisných regionů Slovácka, kraje rozkládajícího se podél řeky Moravy od Zlína až k Břeclavi. Právě Podluží, nejjižnější ze slováckých regionů, ležící mezi Hodonínem, Břeclaví a Mikulovem, je znám svou věrností tradicím, přijatých od předků a neustále rozvíjených. Zpěv, tanec a pestré kroje mají stále dost místa v životě mnoha zdejších lidí tohoto regionu.
(zdroj oficiální web obce)

Internetové stránky obce